Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần In Trần Phú

 

Ông Nguyễn Minh Linh

Thành viên Hội đồng quản trị,

Tổng giám đốc

Xuất thân là một cán bộ trẻ, năng động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV In Trần Phú kể từ tháng 6 năm 2014 và thành công trong việc điều hành Công ty đạt được những thành tích kinh doanh đáng ghi nhận.

 


 

 

Ông Cao Văn Điệp

Phó Tổng giám đốc phụ trách nội chính

Là sinh viên được cử đi du học tại Liên Xô về ngành in. Sau khi tốt nghiệp, ông về nước làm việc tại Công ty Liksin và nay làm việc tại Công ty cổ phần In Trần Phú.

 

 


 

 

Ông Đặng Huy Quốc Hưng

Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc và giữ vị trí quản lý tại nhiều bộ phận trong Công ty, ông là một người am hiểu về công nghệ chế bản và in ấn.