Máy in offset cổ trưng bày tại Drupa

Để có những cỗ máy hiện đại của ngày hôm nay, họ đã phát triển chúng từ những cục sắt như thế này từ 100 năm về trước….
Máy in …