Chế bản

Công đoạn chế bản

Đây là công đoạn thực hiện chuyển các nội dung cần in ra bản in bằng hệ thống CTP (Computer to Plate – ghi bản từ máy tính). Phân xưởng chế bản và Trung tâm Dịch vụ chế bản của Công ty Cổ phần In Trần Phú được trang bị các hệ thống chế bản hiện đại của các hãng: Heiderberg, Screen, Epson, X-rite… Các nhân viên kỹ thuật của Công ty cổ phần In Trần Phú có nhiều kinh nghiệm sử dụng các công nghệ CTP, hệ thống in thử, in nhanh và hệ thống các phần mềm chuyên dụng cho chế bản in, bao bì giấy, in thương mại, quảng cáo…
090729_fachpack_jpg_lrg_1
080207_suprasetter_family_jpg_lrg

Epson_SP11880K3_Stylus_Pro_11880_Large_Format_518794

color control
Xrite-i1Pro2-Device