Giới thiệu về công ty

by TP Printing

KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Công ty Cổ phần In Trần Phú là đơn vị có bề dầy truyền thống. Suốt quá trình hơn 70 năm hình thành và phát triển, Công ty đã có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước và phát triển kinh tế sau hòa bình.

Công ty Cổ phần In Trần Phú tiền thân là nhà in Trần Phú thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, được thành lập ngày 27/7/1947 tại chiến khu Đồng Tháp Mười (nay là xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) theo Quyết định của Xứ ủy Nam Bộ.

Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của Công ty Cổ phần In Trần Phú theo mô hình công ty cổ phần, gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc gồm các Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kinh doanh – Tiếp thị, phòng Kế toán – Tài chính, phòng Vật tư – Thiết bị và các phân xưởng Chế bản, phân xưởng In tờ rời, phân xưởng In cuộn, phân xưởng Thành phẩm.

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty Cổ phần In Trần Phú là sản xuất công nghiệp in; sản xuất bao bì túi giấy; xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư thiết bị ngành in; dịch vụ liên quan đến in; kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

Sản phẩm in của Công ty Cổ phần In Trần Phú bao gồm các ấn phẩm có chất lượng cao như: sách, báo, tạp chí, lịch, tranh ảnh, catalogue, niên giám điện thoại, nhãn hàng, tờ rơi quảng cáo, bao bì giấy…

Công nghệ in của Công ty Cổ phần In Trần Phú là in offset trên giấy tờ rời và giấy cuộn. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và công suất cao cho các công đoạn chế bản, in và thành phẩm. Trình độ công nghệ hiện nay của Công ty Cổ phần In Trần Phú có thể sánh ngang với các nhà in lớn trong khu vực. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty được khẳng định và đánh giá cao, tạo ấn tượng và tin cậy đối với khách hàng trong và ngoài nước. Năm 2005 được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là Công ty có công nghệ in trên giấy hiện đại nhất Việt Nam.

Công ty đang triển khai dự án xây dựng nhà xưởng mới tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Đây sẽ là một cơ sở sản xuất đồng bộ, liên hoàn với quy mô lớn, hiện đại và khang trang hơn để tạo điều kiện phát triển Công ty của thời kỳ hội nhập.

Sự năng động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những đóng góp cho xã hội, Công ty Cổ phần In Trần Phú đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000), đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Nhà in Trần Phú thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (năm 2010), các Huân chương Độc lập hạng 1,2,3; Huân chương Giải phóng hạng 1,2,2; Huân chương Lao động hạng 1,2,3 và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng, các bộ, ban ngành, UBND tỉnh, thành phố, đoàn thể Trung ương và địa phương.

You may also like