Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017

by TP Printing

TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC – LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015  KHỐI CƠ SỞ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ngày 29/01/2016, tại Rạp Tân Sơn Nhất 1 – Nhà Văn hóa Điện Ảnh TP.Hồ Chí Minh; Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017, Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2015. Công đoàn Công ty đã cử 9 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn khối cơ sở đã tặng Giấy khen cho 7 cá nhân, 4 tập thể Tổ công đoàn và 2 tập thể Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần In Trần Phú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2015. Ngoài ra, trong số 5 tập thể công đoàn cơ sở được trao tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh và 4 cá nhân được trao tặng Bằng khen của  Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về thành tích hoạt động công đoàn năm 2015 có tập thể Công đoàn Công ty Cổ phần In Trần Phú và ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CÔNG ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2015

 1. Bà Phạm Thị Như Hoa – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty;
 2. Ông Phạm Võ Thanh Danh – Tổ trưởng công đoàn thuộc Công đoàn bộ phận In tờ rời;
 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận In tờ rời;
 4. Ông Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Chế bản – In cuộn
 5. Ông Thái Tuấn Phan – Đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn BP Thành phẩm;
 6. Bà Lê Thị Vân Nga – Tổ trưởng công đoàn thuộc Công đoàn bộ phận Văn phòng;
 7. Bà Trần Thị Thu Hằng – Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận Văn phòng.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CÔNG ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2015

 1. Công đoàn bộ phận Văn phòng;
 2. Công đoàn bộ phận Thành phẩm;
 3. Tổ công đoàn Quản lý – Phơi bản (Công đoàn bộ phận In tờ rời);
 4. Tổ công đoàn Máy Heatset (Công đoàn bộ phận Chế bản – In cuộn);
 5. Tổ công đoàn Máy khâu (Công đoàn bộ phận Thành phẩm);
 6. Tổ công đoàn Cơ điện (Công đoàn bộ phận Văn phòng).

N.T.H

You may also like