Thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

by TP Printing

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐẾN THĂM TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG

Ngày 12/12/2015, Công đoàn công ty đã tổ chức đoàn đến thăm Trung tâm nhân đạo Quê Hương, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nơi đây hiện đang nuôi dạy trên 300 trẻ em mồ côi, khuyết tật, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh. Đến đây chúng ta sẽ được chứng kiến sự thiếu thốn về tình cảm của các trẻ em mồ côi bất hạnh này. Để góp phần giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật có điều kiện sống tốt hơn, Công đoàn công ty đã trao tặng Trung tâm 17,5 triệu đồng (Trong đó, CB.CNV đóng góp 13,5 triệu đồng, Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Linh ủng hộ 2,5 triệu đồng, Công đoàn công ty ủng hộ 1,5 triệu đồng), 520 cuốn tập học sinh (sản phẩm của công ty), 01 tivi 21 inch JVC màn hình phẳng (hàng nguyên thùng). Ngoài ra, gia đình Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Linh ủng hộ 02 thùng trái cây.

Tu thien 11

Tu thien 6

Tu thien 7

Tu thien 9

Tu thien 10

 N.T.H

You may also like