bia vn-sg

Nhãn bia

Danh mục:
Share item:

     Nhãn bia:

  • Đây là thế mạnh của công ty.
  • Sản phẩm in 4 màu – 6 màu trên giấy metalized. Thành phẩm cắt, bế, vào màng co.
  • Năng suất: Có thể cung cấp trên 3 triệu nhãn/ ngày
  • Sản phẩm tiêu biểu: Nhãn Bia Tiger và Nhãn bia Sài Gòn …

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nhãn bia”