Công nghệ in

by TP Printing

CÔNG NGHỆ IN VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Công nghệ in của Công ty Cổ phần In Trần phú là in Offset trên giấy tờ rời và giấy cuộn, được trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ và công suất cao cho các công đoạn chế bản, in, thành phẩm với trình độ cơ giới hóa, tự động hóa, điện tử cao, cụ thể như sau:

1.  Công đoạn chế bản

2.  Công đoạn in

3.  Công đoạn thành phẩm

4. Quá trình sản xuất

5.  Nguyên vật liệu

in to roi

thanh pham

You may also like