Định hướng phát triển

by TP Printing

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

– Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với thị trường và xu thế hội nhập; tăng cường duy trì tăng trưởng ổn định;

– Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ theo mô hình Công ty cổ phần, áp dụng hiệu quả trong quản lý và điều hành sản xuất; tập trung tạo sản phẩm có chất lượng ổn định;

– Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, mở rộng thị trường cho sản phẩm in nhãn hàng, in tờ rơi, bao bì in trên giấy, túi xách cao cấp nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận;

–  Huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài nhằm khai thác triệt để lợi thế thương hiệu, lợi thế về công nghệ, thiết bị thế hệ mới hiện đại đã đầu tư và lợi thế về đội ngũ lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao;

– Tiếp tục củng cố và phát huy thương hiệu Công ty bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ có năng lực; nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của CB.CNV; xây dựng mối quan hệ thân thiện và gắn bó với khách hàng;

– Nghiên cứu đầu tư có trọng điểm; đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất; chuyển đổi cơ cấu mặt hàng theo thứ tự ưu tiên, có hiệu quả, phù hợp với thị

– Triển khai dự án xây dựng nhà xưởng mới tại lô đất 6A, Đường số 1 và lô đất Phước Hưng, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

– Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ và công nhân có tay nghề để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển sản xuất;

– Xây dựng và hoàn thiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế phiên bản mới ISO 9001 : 2015; hoàn chỉnh hệ thống định mức lao động, định mức vật tư để phục vụ cho công tác điều hành sản xuất, quản lý lao động và quản lý vật tư có hiệu quả;

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, công tác; khen thưởng thỏa đáng, kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành

–  Chăm lo, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động.

You may also like