Nguyên vật liệu

by TP Printing

Nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần In Trần Phú là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp mực in: A.S.Ink, Dongyang; giấy: Roxcel, AR Metallizing, Spicer, Daiei, Ozax và có quy trình kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào rất khắt khe. Đó chính là cơ sở để đảm bảo cho chất lượng vật tư đầu vào luôn được ổn định, đáp ứng kịp thời cho in ấn và tạo được sự tin tưởng của khách hàng.

 

You may also like