Chính sách chất lượng

by TP Printing

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần In Trần Phú cam kết

1/ Cung cấp sản phẩm in chất lượng ổn định, giao hàng đúng hạn; đầu tư bổ sung máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ với việc áp dụng hệ thống quản l‎ý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng in tại Việt Nam.

2/  Thường xuyên cải tiến tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng để đáp yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3/  Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 được duy trì liên tục tại Công ty, đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý chất lượng và thực hiện đúng các luật định.

4/  Đảm bảo mọi cấp thấu hiểu chính sách chất lượng này và thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

5/ Cam kết chính sách chất lượng này được xem xét định kỳ để đảm bảo tính thích hợp liên tục của hệ thống quản lý chất lượng.

Ngày 03 tháng 4 năm 2016 

You may also like