Ban Lãnh Đạo

by TP Printing

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần In Trần Phú

Ông Nguyễn Minh Linh

Thành viên Hội đồng quản trị,

Tổng giám đốc

Xuất thân là một cán bộ trẻ, năng động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV In Trần Phú kể từ tháng 6 năm 2014 và thành công trong việc điều hành Công ty đạt được những thành tích kinh doanh đáng ghi nhận.


 

Ông Cao Văn Điệp

Phó Tổng giám đốc phụ trách nội chính

Là sinh viên được cử đi du học tại Liên Xô về ngành in. Sau khi tốt nghiệp, ông về nước làm việc tại Công ty Liksin và nay làm việc tại Công ty cổ phần In Trần Phú.


You may also like