CB.CNV và người thân tham quan du lịch Vũng Tàu và Mỹ Tho – Bến Tre

by TP Printing

CB.CNV VÀ NGƯỜI THÂN THAM QUAN DU LỊCH VŨNG TÀU VÀ MỸ THO – BẾN TRE

         Ngày 09/7 và 16/7/2016, Công ty Cổ phần In Trần Phú đã tổ chức tour tham quan du lịch 2 ngày 1 đêm tại Vũng Tàu (2 đợt ) và Mỹ Tho – Bến Tre (1 đợt) cho 374 CB.CNV và người thân. Trong hai đợt tour Vũng Tàu, Công đoàn công ty phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gala Dinner “Đêm hội gia đình In Trần Phú” với các trò chơi gamshow vui nhộn, sôi động. Trong đợt 1 Vũng Tàu, Công đoàn Công ty đã thực hiện nghi thức tuyên dương khen thưởng gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu xuất sắc cấp cơ sở năm 2016, kèm kỷ niệm chương của Công đoàn Công ty và tiền thưởng cho 04 gia đình anh chị Lý Bỉnh Trọng – Nguyễn Thị Xuân Hoa (Công đoàn bộ phận In tờ rời), gia đình anh chị Trần Viết Tích – Nguyễn Thị Huyền (Công đoàn bộ phận In tờ rời), gia đình anh chị Đặng Đình Hoàng – Nguyễn Thị Bích Nga (Công đoàn bộ phận Thành phẩm) và gia đình anh chị Trần Đặng Duy – Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Công đoàn bộ phận Văn phòng).

N.T.H

WP_20160709_009

You may also like