Thông báo (V/v Công bố thông tin Công ty đại chúng)

by TP Printing

THÔNG BÁO
(Đăng trên báo Sài gòn Giải phóng &
trên trang Website của Công ty cổ phần In Trần Phú)

Ngày 30/5/2016 Công ty cổ phần In Trần phú, được uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng kí Công ty đại chúng, theo qui định Công ty thông báo thông tin như sau:

1/ Tên công ty: Công ty cổ phần in Trần Phú

2/ Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam

3/ Trụ sở đăng kí: 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3829 1944, Fax: 08 3822 4996

Email: [email protected]

Website: www.intranphu.vn

4/ Ngành nghề kinh doanh chính: in ấn, dịch vụ liên quan đến in.

5/ Vốn điều lệ: 283.246.000.000 VNĐ

6/ Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Minh Linh – Tổng giám đốc.

You may also like