Phòng cháy chữa cháy

by TP Printing

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nhân Tuần lễ Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 18, ngày 25 và 26/3/2016, Công ty đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận I tổ chức hướng dẫn cách thức cứu nạn cứu hộ trong tình huống xảy ra cháy và diễn tập chữa cháy tại khu vực văn phòng Công ty, số 71 – 73 – 75 Hai Bà Trưng và khu vực xưởng sản xuất số 6 Thi Sách. Tham gia diễn tập có trên 47 CNVC-LĐ thuộc Công ty Cổ phần In Trần Phú và các đơn vị thuê mặt bằng văn phòng Công ty. Được biết, để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, Công ty Cổ phần In Trần Phú đã có các hoạt động như treo băng rôn khẩu hiệu cổ động, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường làm việc tại các phân xưởng sản xuất và kho tàng thuộc Công ty.

068

064

062

 

N.T.H

You may also like

Leave a Comment